Przeglądy budowlane Nowy Dwór Mazowiecki Przegląd, Powiat Nowodworski Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy szybko i fachowo.05-100 Rzezczypospolitej 1B Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki. Przeglądy roczne Nowy Dwór Mazowiecki, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Nowy Dwór Mazowiecki, ekspertyzy Krzysztof Górka sekretarz@nowodworski.pl sekretariat@nowodworski.pl mazowieckie 22 7653291

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Nowy Dwór Mazowiecki
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Nowy Dwór Mazowiecki
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Nowy Dwór Mazowiecki
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Nowy Dwór Mazowiecki
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Nowy Dwór Mazowiecki

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Nowy Dwór Mazowiecki
kontrole techniczne budynków Nowy Dwór Mazowiecki

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Nowy Dwór Mazowiecki Portal Nowy Dwór Mazowiecki Miasto Nowy Dwór Mazowiecki Przeglądy techniczne Nowy Dwór Mazowiecki Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku